तीन हजारबाट म्यादी प्रहरीको आवदेनप्रतिक्रिया दिनुहोस्