अईलेलाई खातामा लेखैँ, चुनाव भएछ भने तिरम्ला नि

LEAVE A REPLY